تاریخچه

موسسه آموزشی  فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر
مؤســسه آمـــوزشي فـــرهنگي غيردولتي پتروشيمي ماهشهر در تاريخ 01/09/1389  به شماره 76 در اداره ثبت شرکت هاي شهرستان بندرماهشهر به ثبت رسيد. این مؤسسه  از سال 1380 تا  تاريخ تشکيل آن ( 01/09/1389 )  بصورت مستقل تحت عنوان ستاد مستقل راهبري مدارس غيرانتفاعي فعاليت داشته است.
مؤسسه در حال حاضر  داراي 21 مرکز آموزشي زيرمجموعه ( 9 دبستان، 5 مدرسه متوسطه دوره اول، 5 مدرسه متوسطه دوره دوم و دو مرکز آموزشگاه آزاد علمي ) مي باشد ،همچین 2 آموزشگاه زبان با این موسسه همکاری می کنند.
فعاليت اصلي مؤسسه تأسيس ، راه اندازي و اداره مدارس غيردولتي در مقاطع مختلف تحصيلي اعم از پيش دبستاني، دبستان و متوسطه اول و دوم با رعايت نظام جديد آموزشي کشور و داير نمودن کلاسهاي تقويتي و آمادگي کنکور و ايجاد آموزشگاههاي علمي آزاد مي باشد.
درآمد موسسه از طريق دريافت شهريه ي دانش آموزان است که هر ساله از طرف آموزش و پرورش تعيين و به اين مؤسسه ابلاغ مي گردد.
اين شهريه به صورت الکترونيک و از طريق درگاه پرداخت بصورت اينترنتي از دانش آموزان دريافت مي گردد.