مدارس ابتدایی
مدارس متوسطه اول
مدارس متوسطه دوم
تازه ها

هیچ خبری یافت نشد.
اطلاعیه ها
پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی مدارس متوسطه دوم 1402-1401
پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی مدارس متوسطه دوم 1402-1401
 

پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی مدارس متوسطه دوم 1402-1401
پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی مدارس متوسطه دوم 1402-1401
 

پیش ثبت نام دانش آموزان مدارس متوسطه اول پایه هفتم 1402-1401
ثبت نام متوسطه اول پایه ی هفتم از تاریخ 23 خرداد شروع خواهد شد .

آگهی دعوت به همکاری
دعوت به همکاری 
سامانه های ارتباطی
امور شهریه
امور اداری و مالی