آگهی ثبت نام دانش آموزان 
 آگهی پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی پیش دبستانی و پایه اول ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401
 
 لطفا برای دانلود آگهی  روی لینک کلیک کنید
 
 فایل تاییدیه امور اداری را می توانید از این مکان دانلود کنید
 
 
 

راهنمای پیگیری ثبت نام و پرداخت شهریه

 
 
پیش ثبت نام دانش آموزان  ابتدایی 
راهنمای پیش ثبت نام اولیای محترم 
 
 
پیش ثبت نام دانش آموزان سال جدید 
 لینک های پیش ثبت نام در دبیرستان های  موسسه
سال تحصیلی 1402-1401
پایه های هفتم تا نهم متوسطه اول
پایه های دهم تا دوازدهم متوسطه دوم
 
 
 پرداخت شهریه از همین لینکها و از قسمت پیگیری ثبت نام قابل پرداخت می باشد
 
 دبیرستان های متوسطه اول
 
 

راهنمای پیش ثبت نام میان پایه کلیه مقاطع بخش اول

 
 
بخش دوم