نظر سنجی انتخاب رشته تحصیلی هنرستان های دخترانه و پسرانه در حال تأسیس مؤسسه در شهرک بعثت
 
به اطلاع می رساند مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر در نظر دارد به منظور رفاه حال ساکنین اقدام به تأسیس و راه اندازی هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه و پسرانه (هر کدام 2 رشته تحصیلی) در شهرک بعثت نماید. 
 
از اهـالی مـحترم تـقاضا می شود برای رفاه حال خانواده و فرزندان خود و تعیین رشته های مورد نیاز هنرستان های مذکور در تکمیل فرم نظرسنجی انتخاب رشته های تحصیلی حداکثر تا تاریخ 1400/01/31، مشارکت و ما را در انتخاب بهترین گزینه ها یاری نمایند.
1. لطفاً، از بین هفت رشته مشخص شده، حداکثر تعداد سه رشه را انتخاب فرمایید. بدیهی است شرکت شما در این نظرسنجی مؤسسه را در راه اندازی بهتر هنرستان های شهرک بعثت یاری خواهد داد.