پرسش نامه
1. انگیزه ی یادگیری دانش آموزان به دلیل طولانی شدن زمان حضور آن ها در منزل، کاهش یافته است.
2. کیفیت آموزش به دلیل عدم الزام دانش آموزان در اجرای برنامه ریزی روزانه و نامنظم شدن ساعات تدریس مجازی، کاهش یافته است.
3. عدم شفافیت در بیان میزان یادگیری توسط دانش آموزان و خانواده ها وجود دارد.
4. سطح توانمندی دانش آموزان در آموزش های مجازی ارتقاء یافته است.
5. خانواده ها و دانش آموزان همکاری مناسب در برگزاری آزمون های مجازی را ندارند.
6. هماهنگی و یکپارچگی لازم برای برگزاری آزمون های مجازی از لحاظ زمانبندی و نحوه ی اجرا، بین مدارس مؤسسه وجود ندارد.7. سنجش میزان یادگیری دانش آموزان در آزمون های مجازی به دلیل عدم وجود معیارهای سنجش یادگیری، امکان پذیر نیست.
8. سطح تجزیه و تحلیل برخی مطالب درسی توسط دانش آموزان ارتقاء یافته است.
9. افزایش میزان تکرار دروس در آموزش مجازی موجب تعمیق یادگیری دانش آموزان شده است.
10. افزایش سطح ارتباط مجازی بین مدرسین و دانش آموزان در ساعات مختلف، موجب ایجاد پل ارتباطی مناسب تری بین مدرس و دانش آموز شده است.
11. کاهش سطح یادگیری مطالب به دلیل عدم فرهنگ سازی آموزش مجازی در خانواده ها، مشاهده شده است.
12. کیفیت ارائه ی مطالب درسی به دلیل عدم پوشش مناسب اینترنت و زیرساخت های فناوری آموزش دیجیتال در نقاط مختلف شهری، کاهش یافته است.
13. تعدد و تنوع سامانه ها، شبکه های مجازی، برنامه های تلویزیونی و ... باعث سردرگمی دانش آموزان و خانواده ها شده است.
14. کیفیت آموزش به دلیل عدم دسترسی مدرسین به تجهیزات مناسب الکترونیکی کاهش یافته است.
15. سطح کیفیت آموزش با توجه به باور زیان بار بودن استفاده از تجهیزات الکترونیکی مانند موبایل و لپ تاپ، کاسته شده است.
16. دامنه ی آموزش به دلیل در دسترس بودن منابع آموزشی متنوع، گسترش یافته است.
17. کیفیت آموزش به دلیل کاهش محدودیت های مکانی و زمانی ارتقاء یافته است.

مشخصات فردی
1. سن
2. جنسیت

3. وضعیت تأهل

4. میزان تحصیلات

5. مقطع تحصیلی


پرسشنامه بررسی تأثیر کرونا بر آموزش (ویژه والدین دانش آموزان کل مقاطع تحصیلی و دانش آموزان متوسطه دوم) 

پرسشنامه بررسی تأثیر کرونا بر آموزش

(مطالعه موردی:  مدارس مؤسسه آموزشی و فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر)

والدین محترم

با سلام

این پرسشنامه به منظور بررسی تأثیر شیوع کرونا بر آموزش مدارس مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر طراحی شده است. خواهشمند است ضمن مطالعه ی دقیق، صحیح ترین گزینه را از دیدگاه تأثیرپذیری آموزش از زمان شیوع این بیماری انتخاب فرمایید. از این که با پاسخ های دقیق خود، این مؤسسه را در شناسایی اثرات بروز این بحران یاری می نمایید، کمال قدردانی و سپاسگزاری را دارد.

والدین محترم لطفا توجه فرمایندکه دانش آموزان متوسطه دوره دوم نیز پرسش نامه زیر را تکمیل نمایند.