پرسشنامه بررسی تأثیر کرونا بر آموزش (ویژه همکاران آموزشی) 

پرسشنامه بررسی تأثیر کرونا بر آموزش

(مطالعه موردی:  مدارس مؤسسه آموزشی و فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر)

همکار محترم

با سلام

این پرسشنامه به منظور بررسی تأثیر شیوع کرونا بر آموزش مدارس مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر طراحی شده است. خواهشمند است ضمن مطالعه ی دقیق، صحیح ترین گزینه را از دیدگاه تأثیرپذیری آموزش از زمان شیوع این بیماری انتخاب فرمایید. از این که با پاسخ های دقیق خود، این مؤسسه را در شناسایی اثرات بروز این بحران یاری می نمایید، کمال قدردانی و سپاسگزاری را دارد.

 

پرسش نامه
1. کیفیت آموزش به دلیل عدم الزام دانش آموزان در اجرای برنامه ریزی روزانه و نامنظم شدن ساعات تدریس مجازی، کاهش یافته است.
2. اطمینان از میزان فراگیری دروس به دلیل تجربه ی نوین آموزش مجازی وجود ندارد.
3. عدم اطمینان از پرداخت حقوق و مزایای ماهانه در زمان تدریس مجازی، یکی از دغدغه های مدرسین بوده است.
4. سطح توانمندی مدرسین در استفاده از تجهیزات جانبی آموزشی (مانند سخت افزار و نرم افزار)، ارتقاء یافته است.
5. بستر لازم در توسعه ی روش های آموزشی به ویژه به صورت مجازی فراهم شده است.
6. آموزش مجازی موجب گردآوری مجموعه ای از درسنامه ها شده است.
7. سطح فعالیت مدرسین در به کارگیری روش های تدریس ارتقاء یافته است.
8. سطح نظارت مدرسین بر میزان یادگیری دانش آموزان، به دلیل عدم هماهنگی خانواده ها با مدرسین کاهش یافته است
9. اهداف آموزشی به دلیل کاهش سطح همکاری و مشارکت دانش آموزان در فعالیت های درسی محقق نشده است.
10. کیفیت ارائه ی مطالب درسی به دلیل عدم پوشش مناسب اینترنت و زیرساخت های فناوری آموزش دیجیتال در نقاط مختلف شهری، کاهش یافته است.
11. تعدد و تنوع سامانه ها، شبکه های مجازی، برنامه های تلویزیونی و ... باعث سردرگمی دانش آموزان و خانواده ها شده است.
12. کیفیت آموزش به دلیل عدم دسترسی مدرسین به تجهیزات مناسب الکترونیکی کاهش یافته است.
13. میزان کیفیت آموزش با توجه به باور زیان بار بودن استفاده از تجهیزات الکترونیکی مانند موبایل و لپ تاپ، کاسته شده است.
14. دامنه ی آموزش به دلیل در دسترس بودن منابع آموزشی متنوع، گسترش یافته است.
15. کیفیت آموزش به دلیل کاهش محدودیت های مکانی و زمانی ارتقاء یافته است.

مشخصات فردی
1. سن2. جنسیت

3. وضعیت تأهل

4. میزان تحصیلات
5. مقطع تحصیلی