آگهی ثبت نام دانش آموزان 

 آگهی پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی پیش دبستانی و پایه اول ابتدایی سال تحصیلی 1399/1400
 
 لطفا برای نمایش آگهی  اینجا لینک کلیک کنید
 
 فایل تاییدیه امور اداری را می توانید از این مکان دانلود کنید
 
 

پیش ثبت نام دانش آموزان جدید الورود ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399

پیش ثبت نام دانش آموزان ابتدایی میان پایه سال جدید 1400-1399