خروجی آر اس اس چاپ خبر ارسال خبر
شماره خبر شماره اطلاعیه : 1 تاریخ ارسال خبر تاریخ ارسال: 97/04/03 نویسنده توسط: مدارس غیر انتفاعی
زمانبندي ثبت نام آزمون ورودي دبيرستان هاي شمس تبريزي و شهيدفکوري سال 97
» خلاصه اطلاعیه :

زمانبندي ثبت نام آزمون ورودي دبيرستان هاي شمس تبريزي و شهيدفکوري سال 97

» متن کامل اطلاعیه :

زمانبندي ثبت نام آزمون ورودي دبيرستان هاي شمس تبريزي و شهيدفکوري سال 97

برچسب ها: زمانبندي ثبت نام آزمون ورودي دبيرستان هاي شمس تبريزي و شهيدفکوري سال 97